Markeds­analyser

Få et overblik over jeres position i markedet. Med en markedsanalyse fra Markman, er I klædt bedst muligt på til at navigere rundt i eksisterende og potentielle nye markeder.Kortlæg jeres marked


Hvor kendte er I egentlig i jeres marked? Hvilke behov ser kunderne, de har fremadrettet? Der er mange strategiske beslutninger, som kun kan tages, hvis man har den fornødne viden. Vi kortlægger jeres markedet med den viden, I har behov for.

Vi kan afsøge mange områder i en markedsanalyse, men en del af de spørgsmål, vi typisk søger svar på er:

 •   Konkurrenter i markedet
 •   Markedsandele
 •   Kendskabsgrad
 •   Image
 •   Markedstrends
 •   Forventninger til fremtiden
 •   Input på f.eks. nye produkter
Skal vi kortlægge jeres marked?
  Skal vi kortlægge jeres marked?


    Privatlivspolitik
    © 2017 Markman Telemarketing. All rights reserved.