Image
Bag Markman Telemarketings succes står to vidunderlige kvinder, der med hver sine individuelle styrker danner den komplette duo. Gennem mange års samarbejde, har de fundet opskriften på, hvordan deres forskelligheder kan danne grobund for en vals i takt – og det er uden tvivl årsagen til, at de i dag er blandt de kun 2% kvindelige virksomhedsejere i Nordjylland med mere end 40 medarbejdere.
Som Markman har vækstet, har det naturligvis krævet mange løbende justeringer, men i dag står fordelingen skarp. Helle Lykke Olsen har med titlen HR-chef ansvaret for hele mødebooker-staben. Derudover står hun for produktionsplanlægningen. Kamilla Skalkhøj Oest har som Adm. Direktør det overordnede ansvar for butikken. Hun står for salget, økonomien og virksomhedens IT - og har samtidig personaleansvaret for projektlederne samt den øvrige administrative stab. Strategiske beslutninger om forretningens udvikling træffer de sammen – og samarbejdet bunder i en stor respekt og anerkendelse imellem dem.
Men hvem er de to kvinder, som står bag denne succesfulde virksomhed – som konstant vækster? Vi inviterer jer ind bag kulissen.
Image
I knap 30 år har Helle Lykke Olsen været ansat i dét, der i dag hedder Markman Telemarketing A/S, hvor hun er HR-chef og Indehaver. Helle har dagligt ansvaret for 34 medarbejdere, og hun vægter medarbejdertrivslen og den gode samt trygge kultur højt. Rejsen til, hvor Helle er i dag, har været lang – men god og udviklende, siger hun.

Helle blev født i 1971, og hun er vokset op i Hjørring med forældre, der begge var selvstændige erhvervsdrivende. Til og med fulgte hendes ældre søster efter med egen butik. Adspurgt om Helle af denne årsag altid har tænkt, hun ville gå i forældrenes og søsterens fodspor og være selvstændig, afviser hun relativt hurtigt. ’Det er egentlig ikke en drøm, jeg har haft’, siger hun.


Efter folkeskolen fortsatte Helle på Hjørring Gymnasium. Efterfølgende var hun ude at opleve verdenen i henholdsvis USA og England, inden hun flyttede til Aalborg for at studere Markedsføringsøkonomi. Uddannelsen færdiggjorde hun i 1994; selvsamme år som hun startede i Markman. Efterfølgende supplerede hun i øvrigt sin uddannelse med en HD i afsætning.

Én arbejdsplads

Kigger vi på Helles CV, erfarer vi hurtigt, at vi har med en loyal, stabil og tålmodig kvinde at gøre. Hun må siges at være den diametrale modsætning til Generation Z, som man taler så meget om i dag – generationen der spås at have mere end 30 jobs i løbet af deres arbejdsliv – og maksimalt blive på samme arbejdsplads i 4 år. Helles jobmæssigt karriere og CV indeholder nemlig kun én arbejdsplads, og det er Markman. Det er jo intet andet end imponerende.

Selvom Markman er den eneste arbejdsgiver angivet på Helles CV, betyder det ikke, at hun har stået stille; nærmere tværtimod. Markman har nemlig været i en enorm bevægelse, siden Helle kom til. Som 23-årig startede Helle som marketingmedarbejder i et nystartet firma, hvor hun trådte til som medarbejder nummer tre. Selv forklarer hun ganske kort, at rejsen nok har indeholdt 20 forskellige kontrakter, titler og forskellige firma-logoer – indtil hun i dag altså har gjort sit arbejde til sit livsværk.

Det blev i 2017, muligheden om at blive selvstændig bød sig. På daværende tidspunkt havde Helle dedikeret hele sin karriere til Markman, og hun agerede allerede, som var Markman hendes egen forretning. Overgangen var på dén måde ikke stor, men for Helle var det absolut den største karrieremæssige beslutning, hun nogensinde har taget. Og aldrig har hun fortrudt. ’Arbejde er min drivkraft – og det at blive ’dame’ i eget hus giver energi og mod på mere’, udtaler hun.
Mavefornemmelse og fairness
Det er sjældent Helle, der står forrest – altså udadtil. Hun har aldrig haft et behov for at være i centrum – eller som hun selv siger, så behøver hun ikke at vinde eller stå forrest, for at være den leder, hun gerne vil være. Hendes primære fokus ligger internt, og her er hun til gengæld omdrejningspunktet for det meste. Med sit rolige og tillidsvækkende væsen, er hun fundamentet, der holder sammen på det hele. Langt størstedelen af medarbejderne refererer til hende, og qua sin funktion som både HR-chef og Indehaver af virksomheden, skal hun hele tiden balancere mellem at være tillidsfuld og støtte den enkelte medarbejder – samtidig med at hun skal udvise autoritet og drive en sund forretning. Det er dét, Helle fremhæver, som værende det mest komplekse i sit job. Dertil supplerer hun, at et væsentligt holdepunkt i sin ledelse er hendes mavefornemmelse og fairness overfor medarbejderne.
Selvom Markman Telemarketing er omdrejningspunktet for langt det meste i Helles liv, er der heldigvis stadig tid til andet. Privat bor Helle i Frejlev med sin mand Carsten – og sammen har de 2 voksne børn. Hun har desuden hest og hund, som hun bruger rigtigt meget tid på. Hun er et stort familiemenneske, og så elsker hun at rejse; både til Sydfrankrig om sommeren og Østrig på ski om vinteren - og hvad der nu ellers byder sig af ture hen over året. Det eneste krav fra Helles side er, at det ikke foregår i et fly. Hun hader nemlig at flyve! Til gengæld nyder hun at drikke hvidvin med gode venner og gå i fitness – og ellers arbejder hun i fritiden som fundraiser og hjælper med at skaffe midler og støttekroner til den lokale rideskole. Sidst men ikke mindst har Helle siddet i bestyrelser i både skole- og foreningsregi.
Støttende, fleksibel og rolig
Når man går en runde blandt Helles medarbejdere og spørger ind til, hvad der egentlig kendetegner deres leder, danner der sig hurtigt en rød tråd i de svar, der kommer. Helle bliver nemlig stort set hele vejen rundt beskrevet som værende støttende, fleksibel og rolig. Dertil supplerer flere også med, at hun er tydelig i sin rammesætning, og at man ikke er i tvivl om, hvad hun forventer.
Om fremtiden udtaler Helle, at hendes planer er at fortsætte med at tilføre værdi til Markman Telemarketing. Det handler naturligvis om både økonomi og positiv udvikling -  men i særdeleshed også om hendes rolle som leder. Her ønsker hun fortsat at være en leder, der lytter og støtter – også som virksomheden fortsat vækster og forhåbentligt fremover vil byde på endnu flere medarbejdere.
Image
Øverst på skamlen i Markman Telemarketing A/S står Kamilla Skalkhøj Oest som Adm. Direktør og Indehaver. For 24 år siden trådte hun ind ad dørene for første gang; 28 år gammel, med mod på livet og fuld af høje ambitioner. Og sådan er det stadig den dag i dag – om end alderen naturligvis er lidt en anden.
Der har været fart over feltet det meste af Kamillas liv. Hun blev født i 1973 - opvokset i Mariager sammen med sine forældre og lillebror. Kamilla har altid været fremme i skoene, og det betød også, at hun hurtigt blev en for stor mundfuld for pædagogerne i børnehaven, som måtte sende hende i skole før tid. Kamilla ville frem i livet – det herskede der ingen tvivl om.

Kombination af det humanistiske
og det merkantile

Efter folkeskolen fortsatte Kamilla på gymnasiet og derefter på Aalborg Universitet, hvor hun tog en Bachelor i Fransk og Internationale studier. Under studierne mødte Kamilla sin nuværende mand, Søren – og sammen drog de til USA i 1996. Her tog Kamilla en MBA i afsætning fra Eastern Michigan University. Valget kan for nogen virke en smule atypisk, men kender man Kamilla ved man også, at der selvfølgelig var en større plan med det. ’Jeg ønskede på denne måde at kombinere det humanistiske med det merkantile’, forklarer hun. Kamilla har altid haft tårnhøje faglige ambitioner, og det resulterede blandt andet i, at Eastern Michigan University tildelte hende en Honor Student Award for Outstanding Academic Achievement.

Hjemvendt fra USA med rygsækken fyldt godt op, skulle Kamilla starte sin karriere. Hun fik et job som Trainee ved Markman, hvor hun startede i år 2000, men som tidligere nævnt har hverken ambitionerne eller evnerne manglet. Der gik da heller ikke mere end 2 år, før hun blev tilbudt at stå i spidsen for dét, der i dag hedder Markman Telemarketing, og det kan man vist ikke andet end at have respekt for.

Det har været en eksplosiv karrieremæssig rejse, Kamilla har været på. Nok har hun været i samme virksomhed det meste af hendes voksenliv – og på papiret i samme stilling – men dem der kender Kamilla ved også, hun aldrig står stille. Hver dag er der en ny idé – til optimering og udvikling – i alle led af organisationen.

Den fødte leder

Som Adm. Direktør har Kamilla det overordnede ansvar for virksomhedens økonomi, de eksterne samarbejder og processer. Hun har også det personalemæssige ansvar for otte ansatte, og hun holder sig hele tiden ajour ved at deltage i den daglige drift. ’Jeg har brug for at have en finger på pulsen, så jeg hele tiden kan sikre, vi er best in class og i bevægelse’, siger hun.

Som person har Kamilla altid gået forrest. Det falder hende naturligt at sidde for bordenden, drive projekter, tage teten og ansvar. Hun har siddet i en lang række bestyrelser, heriblandt Dansk Telemarketing Forenings bestyrelse, hvor hun i mere end et årti har arbejdet for at sikre høje standarder i branchen.

Kamilla er den fødte leder, og ved Markman ser man tydeligt, hvordan flokken helt naturligt følger hende. Det skyldes ganske enkelt hendes energi, enorme viden og troværdighed.

Da Kamilla sammen med Helle, sin kollega gennem mange år, fik muligheden for at købe Markman Telemarketing i 2017, var det for hende tidspunktet, hvor hun skulle beslutte, om det var alt eller intet. Tankerne om fremtiden havde presset sig på, og her var den oplagte mulighed. Alt det Kamilla havde dedikeret sig til gennem sit voksenliv kunne nu blive sit eget. Ikke et eneste sekund har Kamilla fortrudt, at hun gik all in – selvom det da indimellem har kostet lidt nattesøvn.
Støtter, lytter og giver værdifuld sparring

Privat bor Kamilla i Nibe med sin mand Søren, og sammen har de 2 voksne børn. Hun elsker at bruge tid sammen med dem hun har kær – både familie og venner. Kamilla er et naturmenneske og findes ofte vandrende i en skov. Helst er der mad og vin involveret i de aktiviteter, hun deltager i - og er der musik, finder vi hende på dansegulvet. Kamilla er glad for at rejse – både til udlandet og herhjemme på adskillige weekendture i løbet af året.

Som selvstændig smelter arbejds- og privatlivet ofte sammen, og det gælder også for Kamilla, som hele tiden får nye idéer til initiativer, der kan give værdi for forretningen. ’Der går ikke en uge, hvor der ikke kommer en ny idé’, siger én af hendes medarbejdere. Hun supplerer dog også med at sige, at var det ikke for Kamillas initiativer, så ville forretningen ikke være, hvor den er i dag. Hun er grundstenen bag udviklingen – og med årene er hun heldigvis også blevet bedre til at uddelegere. Som leder udviser hun lutter tiltro til sine medarbejdere – støtter, lytter og giver værdifuld sparring.

Om fremtiden udtaler Kamilla, at det er en spændende tid. Hun er optaget af at transformere virksomheden i takt med kunderne og markedet ændrer adfærd. Det samme gælder i forhold til organisation, kultur og ledelse, hvor de ser nye generationer i medarbejderstaben, som forventer noget andet. Her ser Kamilla, der ligger en stor opgave foran dem – og afslutningsvis siger hun: ’Det altoverskyggende for mig er, at vi forbliver best in class, og det gør vi ikke, medmindre vi hele tiden gør os umage’.

Image

Tekstforfatter og interviewer
Charlotte Kristensen
Image

Foto og hjemmesideopsætning
Nana Bie

Tak for at læse med


Nature

  • 70 20 65 10
  • info@markman­telemarketing.dk
  • Sofiensdalsvej 70, 9200 Aalborg SV

    Privatlivspolitik
    © 2017 Markman Telemarketing. All rights reserved.